Referenser

Projekt

Hus dränering med optidrain

Anläggning av ny gräsmatta och nya grusgångar

Tillbyggnad av sommarställe

Pool Bygge

Grävt ner dagvatten trumma för både vatten och gångtrafik.

Grävt ner ny vägtrumma

Planat ut nerfart till sommarställe

Enskilt avlopp med infiltration från baga.

Satt L-stöd och lagt ut matjord , kund rullat ut färdig gräs.